Världsvattendagen den 22 mars

Idag är det Världsvattendagen (World Water Day) som initierades av FNs generalförsamling 1992. Dagen är till för att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang kring vattenproblem utifrån FNs Globala mål nr 6; Rent vatten och sanitet. Årets tema är ”Leaving no one behind” och syftar på målet att 2030 ska hela jordens befolkning ha tillgång till rent vatten. Fortsätt läsa ”Världsvattendagen den 22 mars”